Comparaţiile prezentate vă pot ajuta să alegeţi cea mai potrivită fereastră de mansardă.

Ferestre cu articulare mediană FTS, FTS-V, FTP-V, FTP-W

Ferestrele cu articulare mediană sunt tipul de bază al ferestrelor de mansardă, asigură ventilarea şi luminarea încăperii. Aceste ferestre se rotesc în jurul axei mediane până la 180° în vederea curăţării geamului exterior sau operării accesoriilor exterioare. Ferestrele cu articulare mediană pot fi dotate cu accesorii interioare şi exterioare.


Ferestre cu dublă articulare FPP preSelect®

Ferestrele cu dublă articulare, în afară de luminarea şi ventilarea încăperii, asigură accesul spre o privelişte neîngrădită atunci când cerceveaua este deschisă. Articularea superioară permite fixarea cercevelei în poziţia dorită între 0° şi 35°, iar articularea mediană permite rotirea cercevelei până la 180°. Ferestrele cu dublă articulare pot fi dotate cu accesorii interioare şi exterioare.


Ferestre panoramice FEL

Fereastrele panoramice FEL sunt construite ca şi fereastrele cu dubla articulare unde articularea superioară prezintă 2 unghiuri de deschidere: - la un unghi de 40° , iar după deblocarea siguranţei, - la un unghi de 68° ( acest unghi ridicat de articulare a cercevelei, permite o deschidere panoramica mai amplă ). Articularea mediană permite rotirea cercevelei până la un unghi de 180°. Dimensiunile mari ale acestor ferestre permit ieşirea pe acoperiş pentru lucrări de întreţinere ori chiar pentru evacuare în caz de pericol.


Ferestre termoizolante de acces pe acoperiş FWP-R, FWP-L

Ferestrele termoizolante de acces pe acoperiş sunt destinate spaţiilor locuibile şi asigură ieşirea în siguranţă pe acoperiş pentru eventualele lucrări de întreţinere. Aceste ferestre se deschid spre lateral stânga (FWP-L) sau dreapta (FWP-R), la unghiul de 90° şi au acelaşi rol de luminare şi aerare a încăperilor, ca şi celelalte ferestre de mansardă. Ferestrele termoizolante de acces pe acoperiş pot fi dotate cu accesorii interioare identice cu cele utilizate la ferestrele cu articulare mediană.


Pivot windows

Windows With Raised Axis of Rotation


Pivot windows are the basic type of roof window. They ensure a flow of fresh air and allow light into the room. These windows open only in a centre pivot method and can be rotated through 180 degrees and this function is used when cleaning the outer pane or operating the awning blind. Centre pivot windows can be equipped with both external and internal accessories.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The axis of rotation is situated above the centre of the window, so even a tall person can easily walk up to the window edge. Window ensures a very good illumintion and provides a wide view to the outside. The lower part of the sash fulfils a top hung
window function and the upper part of the sash is an additional source of daylight. The only window on the market when installed in roofs with pitches 39º- 43º satisfies the requirements of DIN 5034-1 standard, according to which the bottom window edge has to be situated 95cm above the floor level and the top minimum 220 cm. Window with raised axis of rotation opens in centre pivot method and can be locked for cleaning at 160 degrees. Window can be equipped with internal and external accessries.

Windows With Raised Axis of Rotation With Lower Transom

Top Hung and Pivot Windows

There are two sashes placed in one frame of FDY-V window. The upper sash is opened like a pivot window but its axis of rotation is situated above the centre of the window. The lower sash is non-opening with external pane laminated. This window
structure eliminates the need for vertical
combinations, hence offering a very good illumination, ventilation and a very wide view to the outside. The only window on the market when installed in roofs with pitches
30º-43º satisfies the requirements of
DIN 5034-1 standard, according to which the bottom window edge has to be situated 95cm above the floor level and the top minimum 220 cm. The upper sash is opened in centre pivot function and is locked for cleaning at 160 degrees. Window can be equipped with internal and external accessories.

 

Top hung and pivot windows allow light and fresh air into the room, ensure unobstructed access to the window and a wide view to the outside through the open window.

They can be opened in two ways:

  • the outward opening function from 0 to 35 degrees enables an easy approach to the window and a wide view
  • he centre pivot function is used for cleaning and also operating the awning blind
  • Top hung windows can be equipped with external and internal accessories

 

 

 

 

Panoramic Top Hung Windows

Balcony window

The Panoramic and top hung windows, which are characterised by big dimensions, also allow light and fresh air into the room. The window opens to a wide angle and allows for access to the roof or for use as an emergency escape window.
These windows can be opened:

  • outward opening function-opens to 40 degrees, enabling easy approach to the window and offering an unrestricted view.
  • an additional outward opening function to 68 degrees. The large sizes of these windows and a big sash-opening angle enable you to go out on the roof and also meet all emergency escape regulations.
  • the centre pivot function is used for cleaning and also operating the awning blind. Panoromic top hung windows can be equipped with external and internal accessories.

 

An innovative, large window whose sashes when opened create a balcony. The upper sash opens steplessly upwards up to 45°, The lower sash can be tilted forward. In order to close it the locks located by the rails of the frame have to realesed.
Side safety barriers are integrated into the bottom sash and slide out during opening. When closing the the lower sash, balcony rails hide inside the window and are not visible above the roof surface. The window is operated by the handle located at the bottom of the upper sash.
The window features a multi-point locking system, without a traditional locking assembly. After turning the handle, the sash is locked at two sides
of the frame.

 

 

 

 

L-Shaped Combination Windows

Side Hung Escape Window

The L-shaped combination windows are installed where the roof meets a vertical wall. These windows serve to extend the roof window into the wall. This results in the amount of light entering the room and the field of view being greatly increased. The
L-shaped combination windows can be opened in tilt and turn (BD_) and in tilt (BVP) mode. BXL is non-opening window. The L-shaped windows can be equipped with internal accessories.

 

 

The side hung window enables safe and easy access to the roof and also acts as an escape window. A mechanism fitted in the top part of the window makes opening easier, holds the sash stable when opened and prevents it slamming shut accidentally. It increases the amount of light and allows fresh air into the room. The escape window is available in two versions, right opening (FWR) or left opening (FWL); the sash can be opened to 90 degrees. Side hung escape windows can be equipped with internal accessories the same as other roof windows.