Service
Datele notificatorului
Adresa la care este montat produsul
Descrierea problemei

În cazul unei solicitări nejustificate, solicitantul va achita contravaloarea deplasării echipei tehnice.