Politica de confidențialitate

În această politică de protecție a datelor cu caracter personal, dorim să vă oferim informații despre: tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, scopul colectării și modul în care le folosim, cine suntem și care sunt drepturile dumneavoastră. Scopul acestei informări este de a furniza informațiile menționate la Art. 13 secțiunile 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR, se va aplica începând cu 25 mai 2018.
Informațiile de mai jos sunt foarte importante, prin urmare vă rugăm să citiți cu atenție conținutul.

Cine este administratorul datelor dvs. personale?

Administratorul, adică entitatea care decide modul în care vor fi utilizate datele dvs. personale, este S.C. KRONLUX F.M. S.R.L., care opereaza pe baza unei introduceri in R.C. J08/754/2002, C.U.I. 14699490 (denumit în continuare "Noi")

Pentru orice întrebare sau solicitare în toate aspectele legate de datele cu caracter personal vă rugăm să contactaţi Serviciul de Relaţii cu Clienţii sau Responsabilul Local pentru Confidenţialitate prin:

 • o scrisoare trimisă la următoarea adresă: str. Zizinului nr.109 bis, Brasov, Cod: 500407,
 • un e-mail trimis la următoarea adresă: protectiedate@kronlux.ro.

Detaliile privind utilizarea și protecția datelor, drepturile dvs. și condițiile de utilizare a acestora, pot fi găsite la www.fakro.ro

 

Care este scopul și pe ce bază folosim datele dvs. personale?

Noi folosim datele dvs. personale obținute în timpul încheierii unui contract și pe durata derulării acestuia în următoarele scopuri:

 1. atingerea obiectivelor bazate pe consimțământul dvs. - (temeiul juridic: articolul 6 secțiunea GDPR), de exemplu:

  • utilizarea serviciilor de newsletter,

  • furnizarea de informații despre produse, servicii și despre promoțiile care se desfășoară,

  • evenimente sau acțiuni pe care le organizăm, de ex. prin poșta tradițională, e-mailuri, newsletter, contact telefonic, mesaje text,

 2. încheierea și executarea unui contract între noi și dvs. - (temeiul juridic: articolul 6 secțiunea 1 b GDPR), de exemplu:

  • ca parte a unei tranzacții de vânzare-cumpărare, inclusiv a tranzacțiilor în magazinul online,

  • gestionarea plângerilor,

  • acordarea de garanții,

  • oferte de preț,

  • asigurarea unei calități corecte a serviciilor,

  • manipularea cererilor trimise către noi (de exemplu, prin intermediul unui formular de contact);

  • gestionarea solicitărilor și a întrebărilor adresate în legătură cu implementarea,

 3. îndeplinirea obligației cerute pentru respectarea obligației legale ce revine administratorului (temeiul juridic: articolul 6 secțiunea 1 c GDPR), de exemplu:

  • transferul datelor la cererea instanței sau a poliției,

 4. Implementarea intereselor legitime - (temeiul juridic: articolul 6 secțiunea 1 f) GDPR, de exemplu:

  • furnizarea de servicii de plată,

  • tratarea solicitărilor și a întrebărilor care ne sunt adresate în legătură cu executarea contractului,

  • colectarea datoriilor: derularea procedurilor judiciare, de arbitraj și de mediere,

  • stocarea datelor în scopul arhivării (îndeplinirea obligațiilor noastre prevăzute de legile aplicabile);

  • detectarea și prevenirea abuzurilor,

  • verificarea credibilității plăților.

 

Este necesară furnizarea datelor cu caracter personal?

Furnizarea de date cu caracter personal de către dvs. este complet voluntară. Vă solicităm să ne furnizați datele necesare pentru a încheia și a executa contractul în legătură cu fiecare tranzacție. Din păcate, dacă nu reușiți să ne furnizați datele personale necesare, nu vom putea încheia contractul cu dvs. și, prin urmare, nu vom începe colaborarea. Dacă, de exemplu, reglementările fiscale ne obligă să furnizăm alte date necesare, trebuie să facem acest lucru pentru a stabili sau a menține cooperarea. Furnizarea de date cu caracter personal în scopuri de marketing direct este voluntară iar încheierea și executarea contractului nu este condiționată de acordarea consimțământului privind prelucrarea datelor în scopuri de marketing.

Cui putem transfera datele?

Compania poate să transmită datele dvs. personale:

 1. angajaților și partenerilor care trebuie să aibă acces la date pentru a-și îndeplini obligațiile;

 2. entităților care prelucrează date în numele nostru, participând la executarea activităților noastre:

  1. agenții noștri, agenții de publicitate și alte entități care ajută la vânzarea serviciilor noastre sau organizarea de campanii de marketing,

  2. operatorii sistemelor noastre informatice sau furnizorii noștri de sisteme informatice,

  3. subcontractanții care ne susțin în executarea contractului dintre noi și dvs., de ex. în manipularea corespondenței sau în procesul de deservire a clienților,

  4. entități care ne oferă consultanță, audit, servicii juridice, fiscale și contabile.

 3. alți administratori de date care procesează date în nume propriu:

  1. agenții noștri, agențiile de publicitate și entitățile care colaborează în organizarea de campanii de marketing sau de relații cu clienții,

  2. entitățile care furnizează servicii poștale sau de curierat,

  3. entități care achiziționează creanțe - în cazul în care nu plătiți facturile emise de noi în termenul stabilit,

  4. furnizorii de servicii de plată (bănci, instituții de plată) - să vă restituie, pentru sau în scopul de a asigura funcționarea corectă a serviciului de debitare directă,

  5. entitățile care colaborează cu noi în gestionarea problemelor contabile, fiscale și juridice - în măsura în care devin administratori de date.

 4. 4. autorități de stat, de ex. instanțele judecătorești, procuratura, autoritățile fiscale.

 

Datele dvs. vor fi trimise în afara Spațiului Economic European (SEE)?

În prezent, nu intenționăm să transferăm date în afara SEE.

Cât timp stocăm datele dvs.?

Datele personale utilizate pe baza consimțământului dvs., vor fi utilizate și stocate până când vă veți revoca acordul.

În cazul tranzacțiilor legate de executarea contractului, în perioada de executare a tranzacțiilor și în toată perioada în care este posibilă solicitarea despăgubirilor în legătură cu executarea contractului încheiat ca urmare a tranzacției (nu mai mult de 3,5 ani de la data acestor tranzacții).

În legătură cu punerea în aplicare a legii, datele dvs. personale vor fi stocate pentru perioadele specificate în lege, de ex. reglementările fiscale.

Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât vom putea suferi consecințele juridice ale neîndeplinirii obligației, de ex. primind o penalizare financiară din partea autorităților de stat.

Ce este decizia automată?

Putem folosi datele dvs. în scopuri de profilare pe baza consimțământului dvs. Cu toate acestea, luarea deciziilor nu va fi efectuată în mod automat și nu va avea niciun efect juridic asupra dvs. sau nu va avea vreun efect similar asupra situației dvs.

Datele cu caracter personal constau în prelucrarea datelor dvs. (de asemenea, într-o formă automatizată), utilizând această prelucrare pentru a evalua anumite informații despre dvs., în special pentru a analiza sau a prognoza preferințele și interesele dvs.

Care sunt drepturile dvs.?

 1. Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs.:

  • dreptul de a accesa datele dvs. personale, inclusiv dreptul la informații cu privire la datele dvs. personale pe care le prelucrăm și dreptul a obține o copie a datelor dvs. personale,

  • dreptul de a rectifica datele dvs. personale dacă sunt incorecte și dreptul de a completa datele incomplete,

  • dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs. personale,

  • dreptul de a limita prelucrarea datelor dvs. personale,

  • dreptul de a vă transfera datele personale,

  • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor cu caracter personal - ANSPDCP (adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania) în cazul procesării ilegale a datelor dvs. personale,

  • dreptul de a revoca, în orice moment, orice consimțământ, fără a prezenta motive și fără a afecta prelucrarea care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de revocarea sa,

  • dreptul de a vă opune la:

   1. prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing, inclusiv așa-numita profilare (de exemplu, refuzul de a primi de la noi informații despre promoții, oferte, produse, inclusiv servicii, acțiuni, evenimente și ofertele speciale). După trimiterea către noi a unei astfel de obiecții, datele dvs. personale nu vor mai fi procesate în scopuri de marketing;

   2. prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile care decurg din așa-numitele interese legitime pe care le realizăm - din motive legate de situația dvs. particulară.

 2. Îți poți exercita oricând drepturile enumerate la punctul 1, făcând o cerere adecvată.

 3. Puteți trimite solicitările descrise la punctul 1 către responsabilul nostru pentru protecția datelor, în conformitate cu datele de contact furnizate.

 4. Suntem obligați să vă informăm fără întârzieri nejustificate cu privire la acțiunile întreprinse în legătură cu cererile menționate la punctul 1 și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea solicitării. Dacă este necesar, termenul menționat mai sus poate fi prelungit cu încă două luni, din cauza complexității cererii sau a numărului de solicitări. Cu toate acestea, în termen de o lună de la primirea solicitării dvs., trebuie să vă informăm cu privire la prelungirea termenului limită și la motivele acestei prelungiri.

 5. Dacă nu luăm măsuri în legătură cu solicitările menționate la punctul 1, vă vom informa imediat, nu mai târziu de o lună de la primirea cererii, despre motivele pentru care nu au fost luate măsuri și despre posibilitatea de a depune o plângere către Oficiului pentru protecția datelor și utilizarea măsurilor de protecție juridică în cadrul procedurilor judiciare.

 6. Dacă avem îndoieli rezonabile cu privire la identitatea dvs. în legătură cu solicitarea, vă putem solicita informații suplimentare necesare pentru confirmarea acesteia.

 7. Vă vom furniza informațiile (menționate la pct. 4 - 6 de mai sus) în scris și în modul pe care îl alegem:

  • prin scrisoare recomandată la adresa poștală pe care ați furnizat-o sau

  • prin mijloace electronice, la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o, cu excepția cazului în care:

   1. ne trimiteți solicitarea dvs. în format electronic și nu solicitați informații în altă formă - atunci vom trimite informații la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o;

   2. solicitați informații verbale și vă confirmăm identitatea prin alte mijloace - atunci vă vom oferi informațiile verbal.

 8. Orice comunicare și acțiuni întreprinse de noi în legătură cu cererile dvs. menționate la punctul 1 de mai sus sunt gratuite. Cu toate acestea, dacă solicitările dvs. sunt evident nejustificate sau excesive (de ex. datorită naturii continue) vom putea:

  • să percepem o taxă, inclusiv costurile administrative de furnizare a informațiilor, de comunicare sau de luare a acțiunii solicitate, sau

  • să refuzăm luarea de măsuri în legătură cu cererea.

 9. Fiecare destinatar căruia i-am dezvăluit datele dvs. personale va fi informat despre solicitarea de rectificare, completare, eliminare sau limitare a procesării datelor dvs. personale, ca rezultat al cererii transmise către noi. Nu vom fi obligați să furnizăm astfel de informații atunci când este imposibil (de exemplu, compania a fost lichidată) sau dacă necesită eforturi disproporționat de mari (ex.: datele au fost dezvăluite acum mulți ani și, în ciuda încercărilor făcute, nu a fost posibil să se contacteze destinatarul).

 10. La cererea dvs., vă vom informa despre destinatarii cărora le-am furnizat informații despre rectificarea, eliminarea sau limitarea prelucrării datelor dvs. personale, precum și despre destinatarii pe care nu am putut să îi notificăm.