Configurator

Selectarea zonei climatice

Vă rugăm selectați zona climatică

Poziționarea față de punctele cardinale

Vă rugăm selectați poziționarea față de punctele cardinale

Înclinația acoperișului

Vă rugăm selectați înclinația acoperișului

Selectarea tipului de învelitoare a acoperișului

Vă rugăm selectați tipul de învelitoare a acoperișului

Diametrul tunelului de lumină

Vă rugăm selectați diametrul tunelului de lumină

Lungimea tubului tunelului de lumină

Vă rugăm introduceți o valoare nu mai mică de 0.512 m

Dimensiunile încăperii

Vă rugăm introduceți o valoare cuprinsă între 1-20
Vă rugăm introduceți o valoare cuprinsă între 1-20
Vă rugăm introduceți o valoare cuprinsă între 2-6