Smoke ventilation

Caracteristici

Aplicabilitate

Focul și fumul constituie amenințări serioase la sănătatea și chiar la viața persoanelor. Contrar părerii majorității, mai mult de 90% din decesele cauzate în timpul unui incendiu nu sunt urmare a temperaturii mari sau a arsurilor, ci a intoxicației cu gaze de ardere. În plus, fumul aduce pagube considerabile proprietății. Utilizând sistemul de evacuare a fumului potrivit, pot fi evitate sau întârziate aceste pericole.

Fereastra de desfumare FAKRO FSP P1 este echipată cu 2 motoare electrice și trebuie acționată de un sistem de automatizare ce se compune din centrală de desfumare, senzori de fum și butoane de panică. Întregul sistem de desfumare trebuie dimensionat și configurat de un proiectant autorizat pe baza unui scenariu la incendiu.

Conform legislației în vioare sistemele de desfumare sunt obligatorii în clădirile publice.

System application

Evacuarea fumului dintr-o clădire prevăzută cu sistem FAKRO

System application

Clădire fără sistem de evacuare a fumului

   

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

Sistemul de desfumare permite deschiderea manuală sau automată a ferestrei de evacuare a fumului. Mai mult, fereastra FAKRO FSP constituie o cale de evacuare a persoanelor aflate în clădirea în care s-a declanșat un incendiu și ajută la localizarea sursei focului, făcând astfel posibilă stingerea mai rapidă.

În cazul declanșării unui incendiu, senzorul de fum transmite un semnal centralei care, în mod automat, deschide fereastra de evacuare a fumului. Dacă o persoană aflată în clădire detectează o posibilă sursă a unui incendiu înainte ca fumul să ajungă la senzor, fereastra poate fi deschisă printr-o simplă apăsare a butonului de alarmă RT 45. Sistemul asigură și funcția de ventilare zilnică prin întrerupătorul LT 84U. După expirarea timpului setat pentru ventilare, fereastra este închisă în mod automat. Este, de asemenea, posibilă integrarea în sistem a unui senzor de ploaie ZRD care va închide automat fereastra în cazul ploii. În acest sistem, semnalul transmis de către senzorul de fum este prioritar. Prin urmare, în cazul declanșării uni incendiu, senzorul de ploaie ZRD nu va închide fereastra indiferent de condițiile meteorologice.

 

Sistemul de ventilație gravitațională a fumului și gazelor de ardere

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

Componentele sistemului

Simbol

Denumire

Tipul cablului de alimentare
1.RZN 4402K

Centrală pentru operarea unei singure ferestre de evacuare a fumului

2 x 1mm²
1.RZN 4404K

Centrală pentru operarea a două ferestre de evacuare a fumului

2 x 1,5mm²

1. RZN 4408K

Centrală pentru operarea a patru ferestre de evacuare a fumului

3 x 2,5mm²

2. FSP P1

Ferestre de evacuare a fumului

3 x 1 mm²

3. RT 45

Butoane de alarmă 5 x 1 mm²
4. LT 84U Întrerupătoare pentru ventilarea curenta

3 x 1 mm²

5.OSD 23 Senzori de fum
 
2 x 1 mm²
6. ZRD

Senzori de ploaie

2 x 1 mm²

Punerea în funcțiune a sistemului

Pentru a pune în funcțiune sistemul de evacuare a fumului, este necesară conectarea centralei la o sursă de curent de 230V AC și, ulterior, conectarea prin cabluri a celorlalte componente ale sistemului. Lungimea cablurilor necesare depinde de configurarea fiecărui sistem. Modalitatea de conectare este prezentată în instrucțiunile de montaj.

ATENȚIE! Punerea în funcțiune a sistemului trebuie facută de către firme autorizate! Revizia sistemului trebuie efectuată la fiecare 6 luni.

Toate componentele sistemului sunt certificate.

Caracteristici:

  • evacuarea fumului și a gazelor de ardere în cazul unui incendiu;

  • posibilitatea de deschidere automată sau manuală a ferestrei de evacuare a fumului FSP în cazul unui incendiu contribuie la siguranța persoanelor aflate în clădire;

  • funcție de ventilare zilnică, fereastra putând fi deschisă și închisă în mod automat după o perioadă de timp setată pentru ventilare.